Regulamin Zamawiania Zdjęć

Regulamin

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Właścicielem sklepu jest:
  FotoGregory
  Ogrodniki 27c
  16-070 choroszcz
 2. Regulamin określa warunki zamawiania zdjęć w sklepie internetowym www.fotogregory.eu
 3. Zamówienia przyjmowane są na stronie internetowej www.fotogregory.eu w zakładce Galerie Koncumenckie
 4. Złożenie zamówienia w Sklepie internetowym oznacza akceptacje warunków niniejszego regulaminu.
 5. Wypełniając formularz zamówienia w sklepie internetowym Zamawiający każdorazowo wyraża zgodę na przetwarzanie oraz przechowywanie podanych danych osobowych wyłącznie do celów realizacji i rozliczenia złożonego zamówienia, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.02.101.926 z póź. zm.). Dane są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim.
 6. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu, składa zamówienie na warunkach podanych w opisie galerii ze zdjęciami.
 7. FotoGregory zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie.
 8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.

ZAMÓWIENIA

 1. W celu zamówienia zdjęć klient musi wejść do odpowiedniej galerii, podając hasło.
 2. Klient może udostępnić hasło tylko i wyłącznie osobom związanym z daną uroczystością.
 3. Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia znajdującego się na stronie internetowej sklepu. Złożenie zamówienia (wypełnienie formularza) jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych klienta dla potrzeb realizacji zamówienia i kontaktu w sprawach związanych z realizacją usługi.
 4. Informacje dotyczące danej uroczystości tzn. sposobu zamówienia i odbioru zdjęć, będą podane na stronie sklepu w galerii.
 5. Klient może zmienić lub anulować zamówienie e-mailem (biuro@fotogregory.eu, o ile zamówienie nie zostało skierowane do realizacji.
 6. Ze względu na specyfikę procesu technologicznego zastrzegamy dopuszczalność ok. 2 milimetrowego marginesu cięcia z każdej strony zdjęcia, co może powodować brak 100% odwzorowania pliku cyfrowego.
 7. Kolory i jasność zdjęć w sklepie internetowym mogą  odbiegać od dostarczonych odbitek, ze względu na różną siłę świecenia i odwzorowanie kolorów przez monitory.
 8. Ceny podane są cenami brutto i nie zawierają kosztów przesyłki.
 9. Płatności z zamówienie gotówką przy odbiorze zdjęć
 10. FotoGregory zastrzega sobie prawo do zamknięcia galerii w każdej chwili bez podawania przyczyn.
 11. W przypadku wątpliwości co do zgodności zamówienia z regulaminem lub cennikiem zastrzegamy sobie prawo wstrzymania wykonywania zamówienia lub jego anulację.
 12. Zamawiane zdjęcia są towarem personalizowanym i nie podlegają zwrotowi.

REKLAMACJE

 1. Reklamacje należy przesyłać na e-mail biuro@fotogregory.eu
 2. Reklamacje będą rozpatrywane w przeciągu czternastu dni roboczych, od daty ich zgłoszenia
 3. Reklamacji nie podlega kolorystyka i jasność zdjęć, która może być różna od prezentowanych zdjęć w sklepie, wynika to z faktu różnego odwzorowania kolorów przez monitory.